• Joined on 2011-11-01
Hierdie is die amptelike bewaarplek van die Afrikaanse Bybel vertaling van 1933.
Updated 2023-08-29 06:30:22 +00:00