• Joined on 2004-01-03
Hierdie is die amptelike bewaarplek van die Afrikaanse Bybel vertaling van 1933.
Updated 2023-08-15 06:50:09 +00:00