Hierdie is die amptelike bewaarplek van die Afrikaanse Bybel vertaling van 1933.
Updated 2023-08-15 06:50:09 +00:00
Hierdie is die amptelike bewaarplek van die Afrikaanse Bybel vertaling van 1933.
Updated 2023-08-15 06:50:09 +00:00
Hierdie is die amptelike bewaarplek van die Afrikaanse Bybel vertaling van 1933.
Updated 2023-12-04 13:51:33 +00:00
Hierdie is die amptelike bewaarplek van die Afrikaanse Bybel vertaling van 1933.
Updated 2023-12-04 12:43:49 +00:00
Hierdie is die amptelike bewaarplek van die Afrikaanse Bybel vertaling van 1933.
Updated 2023-08-29 06:30:22 +00:00
Hierdie is die amptelike bewaarplek van die Afrikaanse Bybel vertaling van 1933.
Updated 2023-09-11 18:37:56 +00:00
Hierdie is die amptelike bewaarplek van die Afrikaanse Bybel vertaling van 1933.
Updated 2023-12-04 12:43:24 +00:00
Hierdie is die amptelike bewaarplek van die Afrikaanse Bybel vertaling van 1933.
Updated 2023-08-15 06:50:09 +00:00
Updated 2023-11-10 11:09:03 +00:00
Updated 2021-01-14 20:04:01 +00:00
Updated 2021-02-18 22:43:41 +00:00
Run Automation on Ubuntu
Updated 2023-02-14 10:03:31 +00:00
Updated 2023-11-07 10:40:11 +00:00
Updated 2020-03-06 08:03:12 +00:00
Updated 2022-07-23 21:22:27 +00:00
Updated 2023-11-11 16:26:48 +00:00
Updated 2017-12-17 08:22:50 +00:00
Updated 2018-07-15 22:30:21 +00:00
CLI to manage Multi-tenant deployments for Frappe apps
Updated 2023-11-29 05:49:45 +00:00
Free desktop accounting software for small-businesses and freelancers.
Updated 2023-12-04 09:35:50 +00:00