Hierdie is die amptelike bewaarplek van die Afrikaanse Bybel vertaling van 1933.
Updated 2023-12-04 12:43:24 +00:00