Hierdie is die amptelike bewaarplek van die Afrikaanse Bybel vertaling van 1933.
Updated 2023-12-04 12:43:24 +00:00
Updated 2021-01-14 20:04:01 +00:00