Updated 2021-01-14 20:04:01 +00:00
Hierdie is die amptelike bewaarplek van die Afrikaanse Bybel vertaling van 1933.
Updated 2023-12-04 12:43:24 +00:00
Our go-to tool for retrieving Bible references with ease.
Updated 2023-12-11 10:03:41 +00:00
The GetBible Support System.
Updated 2024-03-13 12:41:35 +00:00
The GetBible Support System.
Updated 2024-03-14 14:20:14 +00:00
The Bible for Joomla
Updated 2024-04-29 17:10:02 +00:00
Joomla Plugin to add the getBible loader to your website.
Updated 2024-04-29 17:10:38 +00:00
The Joomla Bible Package
Updated 2024-04-29 17:11:19 +00:00
The GetBible Support System.
Updated 2024-05-02 09:15:58 +00:00